Canxi covie Bổ sung cho trẻ

Giá: 140.000 vnđ đ145.000 vnđ đ

Thành phần:

Calci lactate gluonate …………..300mg                                                    Vitamin pp ………….2mg

L- ly sine HCL ……………………..200mg                                                    Vitamin B1 …………1mg

Calxi carbonate nano …………..50mg                                                       Vitamin B6……….. 1mg

Aquamin Soluble …………………50mg                                                       DHA 10% …………50mcg

Kẽm gluconat ……………………..20mg                                                       Vitamin K2……….. 20mg

Vitamin D3………………………… 100iu

Sản phẩm liên quan